Työkalut

Runkosopimus 

Kun alalle ei ole tehty työehtosopimusta, kannattaa sopia työnantajan kanssa, että työsuhteessa noudatetaan ERTOn ja Palvelutyönantajiin kuuluvan Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välistä  runkosopimusta sekä ETryn / ERTOn antamaa vähimmäispalkkasuositusta. 

Runkosopimus


Palkkasuositukset

ETry on yhdessä ERTOn kanssa jo usean vuoden ajan tehnyt yhdistyksen alaisuuteen kuuluville aloille palkkasuosituksia, jotka pohjautuvat jäsenistön keskuudessa tehtyihin palkkakyselyihin. Palkkasuosituksista löytyy tehtävänimikekohtainen peruspalkkataso sekä suositus palkankorotusten ajoista ja suuruuksista.

Toimistoala   Liikunta-ala   Eläinlääkintäala Vuokratyöala

Tuntinetin ansiotyölaskuri

ETry edustaa monia sellaisia aloja, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Näissä tilanteissa maksimityöaika perustuu lakiin. Tuntinetin laskuri helpottaa ylityökorvausten laskemista lain mukaisesti.

Ansiotyölaskuri


Miten voin vaikuttaa omiin työoloihini? 

Haluatko Sinä olla mukana parantamassa pienten toimialojen työ- ja palkkaehtoja? Huolehdi ammatillisesta järjestäytymisestäsi ja liity jäseneksi. Se on helppoa! 

Liity heti jäseneksi!

Jäsenmaksut

ETry ei peri omaa jäsenmaksua. Maksamalla ERTOn jäsenmaksun saat myös kaikki ET:n palvelut. ERTO:n jäsenmaksun voit vähentää verotuksessasi. Maksu vuonna 2017 on 1,38% palkastasi, mutta kuitenkin enintään 45 €.

Lisätietoa jäsenmaksuista