Nuoret äänestävät jaloillaan, jos työ ei sitouta

Kiinnostava työ ja kivat työkaverit sitouttavat nuoret parhaiten työpaikkaan. Sitoutumista haittaavat eniten huono palkka, kehno esimies ja etenemismahdollisuuksien puute.

Toimihenkilöliitto ERTOn Toimi-lehden kyselyyn vuonna 2012 vastanneet nuoret sanoivat, että työpaikkaan on helppo sitoutua (88 % vastaajista). Mikäli työpaikkaan sitoutuminen koettaisiin jostain syystä ongelmalliseksi, niin nuoret etsisivät muita töitä (64 % vastaajista). Puolet vastaajista haluaisi kuitenkin edetä urallaan nykyisessä työssään.

– Nuoret ovat hyvin innokkaita tekemään töitä. Jos työnantaja haluaa sitouttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, häntä tulisi kohdella tasaveroisesti vakituisten työntekijöiden kanssa ja pyrkiä jatkamaan työsuhdetta mahdollisimman aikaisin. Epätietoisuus työn jatkumisesta käytännössä pakottaa nuoret etsimään uutta työpaikkaa jo määräaikaisuuden jatkuessa, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Nuoret eivät ole mitään pullamössöä, sillä yli puolet kyselyyn vastanneista sanoi vastuun työpaikkaan sitoutumisesta olevan työntekijällä itsellään. Noin kolmannes katsoi sitoutumisen olevan esimiehen vastuulla. Vastaajista kolmannes ilmoitti kiinnostuksena hiipuvan myös ammattiliittoja kohtaan, jos töihin sitoutuminen on hankalaa.

– Ammattiliittokin on tuote, jonka on oltava niin hyvä, että se halutaan ostaa. Liiton on tuotettava jäsenilleen niin paljon lisäarvoa, että yksittäinen jäsen voi kertoa työpaikallaan olevansa jäsen ja jopa suositella sitä muille. 96 % ERTOn jäsenistä on suosittelemiseen valmiita. Aito jäsenvaikutus on kaikkein tärkeintä: kysytään jäseniltä asioita ja sitoudutaan myös toteuttamaan toiveet, Juri Aaltonen korostaa.

Tiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTOn Toimi-lehden kyselystä, jossa selvitettiin alle 36-vuotiaiden näkemyksiä työhön sitoutumisesta ja sitoutumista edistäviä sekä haittaavia seikkoja. Kyselyyn vastasi 684 ERTOn jäsentä, joista 76 % oli naisia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asui 60 % vastaajista. Kyselyn tulokset on julkaistu juuri ilmestyneessä Toimi-lehdessä. Toimi on Toimihenkilöliitto ERTOn julkaisema työelämän erikoislehti.

Lisätietoa:– Toimi-lehti: www.erto.fi/ajankohtaista/toimi-lehti– Puheenjohtaja Juri Aaltonen, juri.aaltonen@erto.fi, p. 040 553 8536