Tehokas nuoriso – vaikuttamista, työtä ja sosiaalisuutta

Suomen nuoriso haluaa vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa nyt ja tulevaisuudessa, mutta uusimman Nuorisobarometrin (2013) mukaan nuorten vaikutusmahdollisuudet rajautuvat nuorten maailman ulkopuolelle pelkästään sen takia, että heidän tapansa muuttaa maailmaa eroaa paljon aikaisemmista sukupolvista.

Nuorisobarometri mittaa 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita vuosittain. Suomen nuoriso on hyvin kosmopoliittista eikä eroa huomattavasti muusta eurooppalaisesta nuorisosta. Vaikuttava osa – nuorisobarometri 2013:n mukaan nuoriso uskoo poliittiseen järjestelmään, mutta ei silti halua identifioida vaikuttamistaan politiikaksi. Nuoret haluavat vaikuttaa omien arvojensa mukaan tiettyihin ongelmakohtiin, jolloin laajamittaisempi osallistuminen esimerkiksi ammattiyhdistystoimintaan saattaa jäädä vieraammaksi.

Nuorisobarometrissa huomattiin, että vanhemmat ikäpolvet uskovat nykynuorison aatemaailman ja tärkeysjärjestyksen olevan täysin omastaan erilainen. Tämä saattaa johtaa siihen, että vanhemmat eivät esittele erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja, kuten ammattiyhdistystoimintaa, lapsilleen siinä uskossa, että he eivät ole kiinnostuneita. Kiinnostavasti lapsuudenkodin toimeentulo on barometrin mukaan käänteisesti yhteydessä vaikuttamiseen: heikommin toimeentulevissa perheissä vaikuttaminen koetaan tärkeämmäksi.

*Kuva: Nuorisobarometri 2013

Kurt Vandaele Euroopan ammattiyhdistysinstituutista on tutkinut eurooppalaisen nuorison osallistumista ammattiyhdistystoimintaan. Vandaele on huomannut, että eurooppalainen nuoriso haluaa aktiivisesti vaikuttaa hyvinvointiinsa työpaikalla ammattiyhdistysliikkeen kautta. Viimeisimmän Nuorisobarometrin mukaan juuri tämä samainen halu edistää yhteistä hyvää on myös suomalaisille nuorille tärkeää, mutta vaikutusmahdollisuudet nähdään niin Suomessa kuin Euroopassakin alhaisina. Eurooppalaisten nuorten mielestä ammattiyhdistysliikkeen pitäisi tehdä entistä enemmän ajaakseen nuorille tärkeitä asioita.

Toinen nuorille tärkeä teema on Vandaelen mukaan ollut nuorisotyöttömyyden suuri kasvu Euroopassa varsinkin finanssikriisin aikana: nuoret toivovat ammattiyhdistysliikkeen olevan etualalla nuorten työttömyyttä edistävien toimien kehittämisessä. Suomessa barometrin tulosten mukaan nuorten työelämäasenne on kohdillaan: työtä halutaan tehdä ahkerasti ja aktiivinen kansalaisuus on nuorten mielestä toivottava piirre. Nuoriso haluaa olla mukana päätöksenteossa ja uudenlaisten tulevaisuuden työpaikkojen luomisessa.

Vandaelen ja Nuorisobarometrin tulosten valossa ammattiyhdistys-liike nähdään tärkeänä keinona, jopa ponnahduslautana, laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorille vaikuttamisessa on kuitenkin tärkeää sosiaalisuus ja hauskanpito: nuoret lähtevät mukaan eri toimintoihin herkemmin, jos he saavat mukaansa ystävän. Ammattiyhdistyksillä on vastassaan suuri haaste kehittää toimintaansa niin, että se ottaa huomioon nuorison uudenlaiset, yksilölliset tavat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Nuorison aktivointi vaatii mielekkäitä motiiveja, kannustusta lähipiiristä ja monipuolista ammattiyhdistystoimintaa.

TARJA KINNUNEN, tETra 1/2014

Nuorisobarometri 2013

Katso, miten ETRY vaikuttaa.