Vuokratyöntekijät jäävät usein ilman vuosilomaa ja työterveyshuoltoa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekivät viime vuonna 232 tarkastusta vuokratyöyrityksiin. Lähes jokaiselle tarkastetuista yrityksistä jouduttiin antamaan viranomaisohjausta puutteiden korjaamiseksi.

Useimmiten puutteet liittyivät vuosilomakirjanpitoon, työaikakirjanpitoon ja työnteon keskeisiin ehtoihin. Vuokratyöyritysten työsuojeluvalvontaa on jatkettu tänä vuonna, ja syksyllä sitä laajennetaan myös vuokratyötä käyttäviin yrityksiin.

Vuokratyöntekijällä on oikeus vuosilomaan ja lomarahoihin. Valvonnassa havaittiin, että varsinkin järjestäytymättömillä työpaikoilla lomakorvaukset maksetaan vuokratyöntekijöille lainvastaisesti jokaisen palkan yhteydessä. Tällöin työntekijältä jää usein vuosiloma ja työehtosopimusten mukaiset lomarahat saamatta.

– Tämä saattaa vuokratyöyrityksen palveluksessa olevat työntekijät muita työntekijöitä huomattavasti huonompaan asemaan, työsuojelutarkastaja Lea Piho Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo. Lomakorvaukset tulee lain mukaan maksaa työsuhteen päättyessä tai lomakaudella.

Myös vuokratyöntekijälle kuuluu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Lain mukaan työterveyshuolto kuuluu myös vuokratyöntekijöille. Useimmissa tarkastetuista vuokratyöyrityksistä työterveyshuolto oli kuitenkin selvittänyt vain ne työn vaarat ja haitat, jotka liittyivät yrityksen omassa toimistossa tehtävään työhön. Vuokratyöntekijöiden työhön liittyviä riskejä ei yleensä ollut selvitetty. Työterveyshuollon tehtävä on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Se esimerkiksi arvioi, milloin työntekijälle tulee tehdä työhöntulotarkastus tai määräaikaistarkastus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Vuokratyöntekijöiden osalta tämä oli jäänyt usein tekemättä.

– Tarkastuksilla huomattiin, että osa vuokratyönantajista ei miellä vuokratyöntekijöitä omiksi työntekijöikseen, vaan puhuu heistä esimerkiksi asiakkaina tai kumppaneina, Piho kertoo.

Valvontaa laajennetaan vuokratyötä käyttäviin yrityksiin. Vuokratyötä käyttävien yritysten velvollisuus on antaa vuokratyöyrityksille kaikki niiden tarvitseman tiedot liittyen esimerkiksi työoloihin, työpaikan vaaratekijöihin sekä vuokrasopimuksen pituuteen ja perusteisiin. Vuokratyöyritys tarvitsee nämä tiedot voidakseen varmistaa, että työntekijän työolot ovat terveelliset ja turvalliset ja että työnteon keskeiset ehdot ovat kunnossa. Ensi syksynä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat alkavat tehdä tarkastuksia myös vuokratyötä käyttäviin yrityksiin. Tarkastuksilla valvotaan, että ne antavat vuokratyöyrityksille tarvittavat tiedot.

Työterveyshuolto | Vuosiloma (Edilex-aineistoja) Lähde: Etelä-Suomen AVI Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus ( jani.surakka@edita.fi )