Liikunta-alan palkkasuositus 1.4.2018 alkaen

Photo by bruce mars from Pexels https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-white-and-black-sweat-suit-doing-curl-ups-864091/

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenyhdistys Erityistoimihenkilöt ETRY ovat antaneet uuden yksityisten liikunta-alojen vähimmäispalkkasuosituksen 1.4.2018 alkaen.

Yksityisten liikunta-alojen vähimmäispalkkasuosituksen mukaan alan kuukausipalkkoja nostetaan 1.4.2018 alkaen.

Palkkasuositus perustuu jäsenkyselyyn, ja sitä sovelletaan aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Palkkasuositus noudattaa yleistä korotuslinjaa.

Yksityisten liikunta-alojen palkkasuositusta sovelletaan yksityisellä sektorilla toimivissa liikunta-alan yrityksissä, järjestöissä, liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla. Palkkasuosituksessa määritellään vähimmäispalkat tehtävien vaativuuden ja työntekijän kokemuksen perusteella.

Yksityisillä liikunta-aloilla ei ole vielä olemassa työnantajaliittoa, joten alalla ei ole olemassa työehtosopimusta.

Liikunta-alojen palkkasuositus