Toimistoalan palkkasuositukset 1.4.2018 alkaen

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenyhdistys Erityistoimihenkilöt ETRY ovat antaneet uuden toimistotyön vähimmäispalkkasuosituksen 1.4.2018 alkaen.

Palkkasuositus perustuu jäsenkyselyyn, ja sitä sovelletaan aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Palkkasuositus noudattaa yleistä korotuslinjaa.

Viisi vaativuusryhmää

Palkkasuositus perustuu viiteen vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimensä mukainen eikä missään tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Toimistoalan palkkasuositus