Työehtosuositus eläinlääkäriasemille ja eläinklinikoille 1.4.2018 alkaen

Female veterinarian doctor with dog looking at x-ray during the examination in veterinary clinic. Little dog with broken leg in veterinary clinic

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenyhdistys Erityistoimihenkilöt ETRY ovat antaneet uuden suosituksen eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi 1.4.2018 alkaen.

Tätä suositusta noudatetaan yksityisten eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden palveluksessa oleviin työntekijöihin lukuun ottamatta eläinlääkäreitä.

Palkkasuositus perustuu neljään vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimensä mukainen eikä missään tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Klinikkaeläinhoitajien työehto- ja palkkasuositukset