ERTO TIEDOTTAA

Yhteistoiminta eli yt-neuvottelut

Yt- eli yhteistoimintaneuvottelut perustuvat yhteistoimintalakiin. Yt-lain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön vuorovaikutusta sekä kehittää yrityksen toimintaa yhdessä. Tarkoituksena on siis edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa siten, että työntekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin.

Lue lisää ERTOn kotisivuilta
https://www.erto.fi/tyosuhdeopas/yhteistoiminta-eli-yt-neuvottelut