Oletko kiinnostunut oman toimialasi ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä?

Opetushallituksen (OPH) työelämätoimikuntien seuraavalle toimikaudelle 2021-
2023 haetaan nyt ehdokkaita. Jos tunnet kiinnostusta koulutuksen kehittämiseen
ja sinulla on hyvää työelämätuntemusta jonkin alla esitetyn työelämätoimikunnan
toimialalta, niin asetu ihmeessä ehdolle!
Opetushallitus järjestää toimijoille perehdytystä ja koulutusta. Ohessa ovat ns. ertolaisten toimialojen
kaudella 2021-2023 toimivat työelämätoimikunnat:
Hevostalouden ja eläintenhoidon työelämätoimikunta
ICT-alan työelämätoimikunta
Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta
Liiketalouden työelämätoimikunta
Liikunta-alan ja valmennuksen työelämätoimikunta
Logistiikan työelämätoimikunta
Matkailualan työelämätoimikunta
Media-alan työelämätoimikunta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta
Tulkkauksen työelämätoimikunta
Yrittäjyysalan työelämätoimikunta
Järjestöiltä kerättävien ehdotusten lisäksi ehdokkaita haetaan myös avoimella haulla ja OPH nimeää
edustajat järjestöiltä ja avoimen haun kautta tulleiden ehdokkaiden joukosta. OPH ottaa
työelämätoimikuntia asettaessaan huomioon, että toimikunnan asiantuntemus kattaa laajasti sen
toimialaan kuuluvat tutkinnot ja että se edustaa työelämän toimijoita ja koulutuksen järjestäjiä
tasapuolisesti. Lisäksi toimikuntia nimettäessä huomioidaan molemmat kansalliskielet sekä tasaarvolain velvoitteet.
Asetu ehdolle 15.9.2020 mennessä tästä. Kerrothan samalla myös ERTOon, mihin
työelämätoimikuntaan asetuit ehdolle. Sen voit tehdä tästä
Mitä työelämätoimikunnan jäseneltä odotetaan:
• hyvää työelämätuntemusta työelämätoimikunnan toimialalta
• perehtyneisyyttä toimikunnan toimialaan kuuluviin toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin ja
työpaikalla järjestettäviin näyttöihin
• ammatillisen koulutuksen tuntemusta
• halukkuutta osallistua ammatillisen koulutuksen laatu- ja kehittämistyöhön
Mitä käytännön työ edellyttää:
• sitoutumista lähi- ja verkkokokouksiin (8-12 kertaa vuodessa) sekä laadunvarmistamista varten
järjestettyihin vierailukäynteihin (keskimäärin kolme kertaa toimikauden aikana)
• tietokonetta, henkilökohtaista sähköpostiosoitetta sekä sähköisten verkkotyökalujen
käyttömahdollisuutta ja -rutiinia
Toimikunnan työskentelystä:
Toimikunnilla on käytössään sähköinen työskentelyalusta eDuuni ja osa toimikunnan kokouksesta
sekä jäsenille suunnatusta perehdytyksestä ja koulutuksesta järjestetään verkkotapaamisina
esimerkiksi Teams -kokouspalvelussa.
Opetushallitus ottaa työelämätoimikuntia asettaessaan huomioon, että toimikunnan asiantuntemus
kattaa laajasti sen toimialaan kuuluvat tutkinnot ja että se edustaa työelämän toimijoita ja
koulutuksen järjestäjiä tasapuolisesti. Lisäksi toimikuntia nimettäessä huomioidaan molemmat
kansalliskielet sekä tasa-arvolain velvoitteet.
Tutustu työelämätoimikunnan jäsenen käytännön oppaaseen >>