Eläinlääkintäasemien ja eläinklinikoiden työehdot ja palkkasuositukset 1.4.2020 alkaen

Tätä suositusta noudatetaan yksityisten eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden palveluksessa oleviin työntekijöihin lukuun ottamatta eläinlääkäreitä.

Palkkaryhmittely

Palkkasuositus perustuu neljään vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimensä mukainen eikä missään tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Työkokemus vaikuttaa palkkaan

Vähimmäispalkkasuositukseen liittyy myös kokemusvuosijärjestelmä, jossa on 4 porrasta 3. vuoden – 11. vuoden alan työkokemuksen mukaisesti. Uusi kokemusvuosilisä tulee ensimmäisen kerran siinä vaiheessa, kun kolmas työvuosi alalla alkaa, ja seuraavat lisät viidennen, kahdeksannen ja yhdennentoista vuoden alkaessa. Luontevinta on korotetun palkan maksaminen kokemusvuosien täyttymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi

Voit tulostaa ko.  suosituksen alla olevasta linkistä.

Suositus eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työehdoiksi
Korostamme, että kyseessä on nimensä mukaisesti suositus, joten siitä voidaan tarpeen mukaan myös poiketa työnantajan ja työntekijän välisissä neuvotteluissa. Syynä suosituksen antamiseen on ollut jäseniltä ja osin myös eläinlääkärityönantajilta tullut viesti selkeyttää ja yhtenäistää alalla maksettavia palkkoja.

Palkkaryhmät ovat seuraavat:

Palkkaryhmä 1: esimiestehtävät ja laaja-alaiset erityistehtävät

Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Tehtävät ovat usein laaja-alaisia ja niihin saattaa liittyä toimiminen tiimin tai ryhmän vetäjänä, suunnittelua, koulutusta ja taloudellista vastuuta tai tehtävät ovat alan ulkopuolisia erityistehtäviä, esimerkiksi esimiestehtäviä.

Palkkaryhmä 2: erikoisammattitehtävät

Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja erityistietoja tai –taitoja sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa.

Palkkaryhmä 3: ammattitehtävät

Tehtävät edellyttävät alan aikaisempaa kokemusta tai ammatillista koulutusta sekä harkintaa annettujen ohjeiden pohjalta.

Palkkaryhmä 4: perustehtävät

Ei edellytetä aikaisempaa kokemusta, toiminta esim. ohjeiden mukaan avustaa toisen valvonnassa tehtävien hoitamisessa.