Liikunta-alan palkkasuositus

Tätä Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n ja Erityistoimihenkilöt ETRYn antamaa vähimmäispalkkasuositusta sovelletaan yksityisellä sektorilla toimivissa liikunta-alan yrityksissä, järjestöissä, liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla. Palkkasuositus pohjautuu tekemäämme palkkakyselyyn ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemään työllisyys- ja kasvusopimukseen. Suositus on voimassa 1.4.2020 lukien.

Liikunta-alan palkkasuositus

Voit tarkastella ja ladata virallisen liikunta-alan palkkasuosituksen seuraavan linkin kautta.

Liikunta-alan palkkasuositus

Palkkasuositus osaksi sinun työpaikkaasi

Palkkasuositus on olennainen osa matkalla kohti alan työehtosopimusta. ERTO on neuvotellut yksittäisiä työpaikkoja koskevia niin sanottuja talotessejä alalle. Jos sinun työpaikallasi on kiinnostusta työehtosopimukseen, otathan yhteyttä. Monesti yhteydenotto on tullut työnantajalta, joka on halunnut pitää kiinni osaavista ammattilaisista.

Luottamusvaltuutetuksi?

Myös luottamusvaltuutettuja olisi hyvä saada enemmän liikunta-alan työpaikoille. Onko teillä jo valittuna luottamusvaltuutettu? Ellei, autamme asiassa eteenpäin. On henkilöstön edun mukaista, että edustus on kunnossa.

Lisätiedot: ERTOn lakimies Sinikka Strömmer, 09 6132 3127

Palkkasuositukset

Vaativuusluokat

Palkkasuositus perustuu kolmeen vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimensä mukainen eikä missään tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Luokka 1:

  • kiertoharjoittelu, cercuit, patteriharjoitteet, laiteopastukset, kuntosaliohjaus

Luokka 2:

  • koreografinen ryhmäliikunta, kuten ohjaajan itse rakentamat koreografiset tunnit, lisenssilijit kuten Les Mills -lajit ja Zumba, sisäpyöräily

Luokka 3:

  • erityistä osaamista vaativa ohjaus kuten tanssin opettaminen (ryhmäliikunnasta poikkeuksena Les Mills BodyJam), pilates, jooga, Tension Releasing Exercises TRE, kilpaurheiluvalmennus, Crossfit, tavoitteellinen yksilövalmennus, kamppailulajien ohjaaminen