Yleinen runkosopimus

ERTOn jäsen, käytä hyödyksesi runkosopimusta.

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat uudistaneet Runkosopimuksen. Uudistetun sopimuksen nimi on nyt Yleinen runkosopimus, ja sen tarkoituksena on määritellä reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot työehtosopimuksettomille aloille.

Suomessa on ammattiliittojen toimesta rakennettu hyvä työehtosopimusjärjestelmä, joka pohjautuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Työehtosopimus voidaan tehdä jos sekä työnantajat ja työntekijät ovat järjestäytyneet kattavasti. ERTO on jo vuosien ajan solminut Erityispalvelujen työnantajaliiton kanssa runkosopimuksen, jota voidaan soveltaa niiden jäsenten työsuhteissa, joilla ei ole omaa sopimusta eli ns. sopimuksettomilla aloilla. Järjestelmän ulkopuolella on noin 200 000 työntekijää. ETRYn noin 4700 jäsenestä lähes 4000 on ilman työehtosopimusta eli tessiä.

Runkosopimus määrittelee työsuhteessa noudatettavat vähimmäistyöehdot, kunhan sen soveltamisesta sovitaan. Tällainen sopiminen voi sisältyä osana työsopimukseen, se voi olla työpaikkakohtainen vakiintunut menettely tai runkosopimuksen käyttöönottamisesta voidaan vastaisuudessa sopia työnantajan kanssa.

ERTO on solminut runkosopimuksen työnantajajärjestö PALTA ry:n kanssa. Runkosopimuksessa on sovittu keskeisistä työsuhteen ehdoista lakia paremmin, mm. vanhempainvapaista, lomaltapaluurahasta.

Yleinen runkosopimus  ajalle 18.6.2020-28.2.2022.

Lisää runkosopimuksesta