ETRYn jäsenyys

Ammattiliiton jäsenyys on työelämän vakuutus, joka suojaa työelämän kolhuilta. ETRYn jäsenenä ammattiyhdistyksen jäsenyys on paljon muutakin kuin vain jäsenmaksujen maksamista. ETRYn mielestä jokaisella on oikeus saada työstään kohtuullinen, suoritusta vastaava palkka ja tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti työnantajayrityksen koosta huolimatta.

Erityistoimihenkilöt ETRYn jäsenistä jopa 96 % suosittelisi jäsenyyttä. ETRY huolehtii jäsentensä jaksamisesta sekä työpaikalla että vapaa-ajalla, ja varmistaa, että jäsenten ääni kuuluu selkeästi yhdistyksen toiminnassa. Työelämän ehtojen, sopimusten ja palkkojen toimivuus riippuu jokaisesta ammattiliiton jäsenestä, sillä viemme eteenpäin juuri sinun mielipiteitäsi työelämän jokaisella saralla. Jäsenyydelläsi osoitat arvostavasi omaa sekä muiden työtä ja pitäväsi tärkeänä yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Liity meihin!

Erityistoimihenkilöt ETRY hoitaa jäsentensä edunvalvontaa monin eri tavoin kuten jäsenten tietotasoa, osaamista ja jaksamista lisäämällä. Jäsentemme perusturvasta vastaa ERTO, jonka asiamiehiltä saa aina henkilökohtaista neuvontaa. ETRYn keskeinen tavoite on solmia yleissitova työehtosopimus kaikille sen alaisuudessa oleville toimialoille, ja tämän edellytyksenä on alalla työskentelevien järjestäytyminen. Pienillä, järjestäytymättömillä työpaikoilla työskentelevät unohtuvat edunvalvonnassa liian usein. Heihin ei välttämättä noudateta mitään työehtosopimusta, eikä lakikaan aina toteudu.

ETRY ja ERTO ovat neuvotelleet monille toimihenkilöaloille työehtosopimuksen (TES) sekä talokohtaisia työehtosopimuksia. Julkaisemme yhdessä ERTOn kanssa mm. vähimmäispalkkasuosituksia sekä suosituksia eri alojemme työehdoiksi.