Jäsenmaksut

Erityistoimihenkilöt ETRY kuuluu Toimihenkilöliitto ERTOon. Maksamalla ERTOn jäsenmaksun saat käyttöösi kaikki ERTOn sekä ETRYn jäsenedut. ETRY ei peri omaa jäsenmaksua. ERTOn jäsenmaksun voit vähentää verotuksessasi.

Jäsenyys ammattiyhdistyksessä ja sen jäsenmaksu ovat sijoitus omaan työelämääsi. Saat käyttöösi liiton lakimiehet, työsuhdeasiamiehet, mahdollisuuden vaikuttaa työehtosopimukseesi sekä monipuolista koulutusta. Verrattuna pelkkään työttömyyskassaan, liittoomme ERTOon ja eritoten ETRYyn kuuluessasi saat käyttöösi roppakaupalla etuja.

Voit käyttää ERTOn jäsenmaksulaskuria tarkistaaksesi jäsenmaksusi.

Työssä käyvän jäsenmaksu

Vuonna 2022 jäsenmaksu on 1,36 % bruttopalkasta, mukaan lukien loma-ajan palkka, lomakorvaus ja lomaraha. Jäsenmaksu on aina vähintään 11,50 € ja enintään 44,50 € kuukaudessa. Jäsenmaksu sisältää liiton, työttömyyskassan ja jäsenyhdistyksen jäsenmaksun.

Opiskelijan jäsenmaksu

Opiskelijajäsenyys ERTOssa on ilmainen, ja se koskee ensimmäistä kertaa pelkästään liiton jäseneksi liittyviä opiskelijoita. Opiskelijajäsenyys ei sisällä työttömyysturvaa. ERTOn varsinaisena jäsenenä ollut/oleva jäsen, joka siirtyy opiskelemaan, saa opintojensa aikana jäsenmaksut minimisummalla 11,50 €/kk. Maksamalla jäsenmaksun säilytät työttömyyskassan jäsenyyden katkeamattomana ja oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan säilyy.

Palkattoman ajan jäsenmaksu

Jäsenmaksun minimimaksu ja maksu palkattomalta ajalta on 11,50 € kuukaudessa. Sitä maksetaan:

  • äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla/hoitovapaalla
  • asevelvollisuuden ajalta
  • opiskelun ajalta (varsinainen jäsen, joka siirtyy päätoimiseksi opiskelijaksi)
  • määräaikaisella eläkkeellä
  • palkattomalla vapaalla
  • palkattomalla sairauslomalla
  • virkavapaalla
  • Kelan peruspäivärahalla, työmarkkinatuella tai yli kuukauden kestävällä karenssilla.