Me olemme ETRY

Erityistoimihenkilöt ETRY on yksityisen palvelusektorin palveluksessa olevien toimihenkilöiden ammattiyhdistys. ETRYn tarkoituksena on toimia jäsentensä ammattiyhdistyksenä ja ajaa työmarkkinoilla heidän oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etujaan sekä lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Jäsenläheinen ja pienten työpaikkojen ongelmat tunteva Erityistoimihenkilöt ETRY on yksi Toimihenkilöliitto ERTOn kuudesta jäsenyhdistyksestä. ETRYn jäseneksi liittyminen tapahtuu ERTOn kautta, joka on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. ETRY on perustettu vuonna 1968, jolloin se aloitti toimintansa nimellä Yleistoimihenkilöt YT. Perustamisestaan lähtien ETRY on ollut jäsentensä vahva edunvalvoja, joka keskittyy oikeudenmukaisuuden puolustamiseen työpaikalla yrityksen koosta tai järjestäytymisestä riippumatta.

Erityistoimihenkilöt ETRY tarjoaa turvaa ja edunvalvontaa työpaikoille, jotka noudattavat jotain työehtosopimusta, sekä niille aloille, joilla ei välttämättä sovelleta mitään työehtosopimusta. ETRYn ammattiyhdistyksen alle kokoontuu monia eri aloja ja osaajia, joille yhteistä on usein pienellä ja sopimuksettomalla alalla työskenteleminen. Ammattiyhdistykseen liittymisen eli järjestäytymisen vaikeutena on usein ollut löytää yhdistys, jonka tuntisi omakseen; jäsenkyselyn perusteella yli 96 % ETRYn jäsenistä suosittelee jäsenyyttä yhdistyksessämme.

Erityistoimihenkilöt ETRY hoitaa jäsentensä edunvalvontaa monin eri tavoin kuten jäsenten tietotasoa, osaamista ja jaksamista lisäämällä. Koulutuksemme ja jäsentapahtumamme ovat erittäin pidettyjä sekä jäsenille tuettuja. Jäsentemme perusturvasta vastaa ERTO, jonka asiamiehiltä saa aina henkilökohtaista neuvontaa. Jos neuvonta ei riitä, ERTOn toimiston asiamies ottaa yhteyttä työnantajaan, jonka kanssa neuvotellaan tilanteen ratkaisemisesta.

ETRYn keskeinen tavoite on solmia yleissitova työehtosopimus kaikille sen alaisuudessa oleville toimialoille, ja tämän edellytyksenä on alalla työskentelevien järjestäytyminen. Pienillä, järjestäytymättömillä työpaikoilla työskentelevät unohtuvat edunvalvonnassa liian usein. Heihin ei välttämättä noudateta mitään työehtosopimusta, eikä lakikaan aina toteudu. Joskus työntekijöihin saatetaan soveltaa työehtosopimusta, joka ei ole lainkaan kytköksissä kyseiseen alaan.

ETRY ja ERTO ovat neuvotelleet toimisto-, taloushallinto- ja tietohallintoaloilla vuokratyösuhteessa sekä vuokrausalan yrityksissä työskenteleville toimihenkilöille työehtosopimuksen (TES). Tämän lisäksi olemme neuvotelleet jäsenillemme monia talokohtaisia työehtosopimuksia. Julkaisemme yhdessä ERTOn kanssa mm. vähimmäispalkkasuosituksia yksityisille toimisto- ja liikunta-aloille ja suosituksen eläinlääkäriasemilla ja eläinklinikoilla työskentelevien klinikkaeläinhoitajien työehdoiksi.

Tule ETRYn kanssa parantamaan pienten toimialojen työ- ja palkkaehtoja, sillä vain järjestäytymällä ja toisiamme tukemalla saavutamme riittävän voiman.

Toiminta Edustus Hallitus Säännöt Toimialat Koulutusalat