ETRYn edustukset ja vaikuttamistyö

Ammattiyhdistyksen edustaja vahvistaa työntekijöiden ääntä päätöksenteossa ja lisää ammattiyhdistyksen jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa sekä osallistua työelämän linjausten kehittämiseen. ETRYn jäsenistöä Toimihenkilöliitto ERTOssa ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ssa edustaa asiantunteva joukko ETRYn jäseniä.

ERTOn edustajisto on ERTOn eri jäsenyhdistysten jäsenistä koostuva päätöksentekoelin, joka antaa ERTOn hallitukselle toimintaohjeita koko jäsenistön puolesta kahdesti vuodessa järjestettävissä kokouksissa.

ETRYn jäsenet osallistuvat moniin eri valiokuntiin, jotka kokoontuvat edistämään ETRYn toimialojen toimintaa Suomessa. ETRYn jäsenet ovat mukana jäsentensä toimialoja edustavissa valiokunnissa, joissa pohditaan alojen tulevaisuudennäkymiä ja tarpeita. ETRY osallistuu myös ERTOn nuorisotoimintaan ja tulevaisuuden työelämän kehittämiseen sekä nuorten työelämätuntemuksen lisäämiseen.

ERTOn edustajisto (ETRYn edustajat)

Varsinaiset jäsenet

Pirjo Favorin
Päivi Kuosmanen
Anna Vuorisalo
Marjut Roiha
Maria Helle-Vallo

Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä

Sari Piltonen
Kirsi Kannassalo
Merja Hietaranta-Mäkinen
Auli Seppäläinen

ERTOn hallitus

Heli Halava vara Lotta Pettersson
Sirkka Inkilä vara Eija Mustajärvi

Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan edustajisto (ETRYn edustajat)

Varsinaiset jäsenet

Pirjo Favorin, Edustajiston pj
Päivi Kuosmanen
Sirkka Inkilä
Sari Piltonen
Lotta Pettersson

Yleisvarajäsenet kutsumajärjestyksessä

Eija Mustajärvi
Kirsi Kannassalo
Merja Hietaranta-Mäkinen
Auli Seppäläinen
Leena Holmstedt

Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan hallituksen jäsenet (ETRYn edustajat)

Marjut Roiha vara Maria Helle-Vallo

Vuokratyöalan edunvalvontavaliokunta (ETRYn edustajat)

Sirkka Inkilä
Marjut Roiha
Leena Vanhamäki
Sari Piltonen
Yleisvara: Pirjo Favorin

Sopimuksettomien alojen edunvalvontavaliokunta (ETRYn edustajat)

Pirjo Favorin
Päivi Kuosmanen
Yleisvara: Maria Helle-Vallo

Ilmarisen palkansaajien neuvottelukunta (ERTOn ja ETRYn edustaja)

Sirkka Inkilä