ETRYn edustukset ja vaikuttamistyö

Ammattiyhdistyksen edustaja vahvistaa työntekijöiden ääntä päätöksenteossa ja lisää ammattiyhdistyksen jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa sekä osallistua työelämän linjausten kehittämiseen. ETRYn jäsenistöä Toimihenkilöliitto ERTOssa ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ssa edustaa asiantunteva joukko ETRYn jäseniä.

ERTOn edustajisto on ERTOn eri jäsenyhdistysten jäsenistä koostuva päätöksentekoelin, joka antaa ERTOn hallitukselle toimintaohjeita koko jäsenistön puolesta kahdesti vuodessa järjestettävissä kokouksissa.

ETRYn jäsenet osallistuvat moniin eri valiokuntiin, jotka kokoontuvat edistämään ETRYn toimialojen toimintaa Suomessa. ETRYn jäsenet ovat mukana jäsentensä toimialoja edustavissa valiokunnissa, joissa pohditaan alojen tulevaisuudennäkymiä ja tarpeita. ETRY osallistuu myös ERTOn nuorisotoimintaan ja tulevaisuuden työelämän kehittämiseen sekä nuorten työelämätuntemuksen lisäämiseen ERTO Nuoret –valiokunnan jäsenenä.

ETRY on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK:in kannattajajäsen, sillä työelämän reiluus ja solidaarisuus työntekijöiden kesken kaikkialla maailmassa on lähellä ETRYläisten sydäntä.

ERTOn edustajisto (ETRYn edustajat)

Varsinaiset jäsenet

Päivi Kuosmanen
Leena Holmstedt
Raija Koriseva
Pirjo Favorin
Anna Vuorisalo
Sirpa Sippola

Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä

Auli Seppäläinen
Eija Niitynperä
Maria Helle-Vallo
Marjut Roiha
Merja Hietaranta-Mäkinen
Kirsti Kojo

ERTOn hallitus

Tarja Haili (varajäsen Sirkka Inkilä)
Heli Halava (varajäsen Tarja Kinnunen)

Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan edustajisto (ETRYn edustajat)

Varsinaiset jäsenet

Päivi Kuosmanen
Raija Koriseva
Pirjo Favorin
Anna Vuorisalo

Yleisvarajäsenet kutsumajärjestyksessä

Sirpa Sippola
Auli Seppäläinen
Heli Halava
Marjut Roiha
Leena Vanhamäki

Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan hallituksen jäsenet (ETRYn edustajat)

Leena Holmstedt

Vuokratyöalan edunvalvontavaliokunta (ETRYn edustajat)

Sirkka Inkilä
Marjut Roiha
Leena Vanhamäki
Päivi Korhonen
Yleisvara: Pirjo Favorin

Sopimuksettomien alojen edunvalvontavaliokunta (ETRYn edustajat)

Pirjo Favorin
Päivi Kuosmanen

Ilmarisen palkansaajien neuvottelukunta (ERTOn ja ETRYn edustaja)

Sirkka Inkilä