HUISKI: Huoltoyhtiöissä, isännöinti- ja kiinteistönvälitystoimistoissa työskentelevät

Huoltoyhtiöissä, isännöinti- ja kiinteistövälitystoimistoissa työskentelevät toimihenkilöt kuuluvat HUISKI-ryhmään. HUISKIlaisia on ETRYn kentässä lähes 700. ETRYn sisälle Huiski-ryhmä perustettiin 1980-luvun alussa toteuttamaan ryhmän ammatillista koulutusta ja edunvalvontaa. Vuosien aikana kiinteistöalalla työskentelevien jäsenten työympäristö on muuttunut, ja tässä muutoksessa ETRY on auttanut järjestämällä jäsenilleen kohdennettua koulutusta ja jäsenistöverkoston tukea tapahtumissa.

Koska HUISKIlaiset toimivat alalla, jossa ei ole valtakunnallista työehtosopimusta, on edunvalvontaa hoidettu muulla keinoin. Erilaisten koulutus- ja tiedotustilaisuuksien lisäksi on yhdessä ERTOn kanssa pyritty vaikuttamaan työnantajiin, jotta huoltoyhtiöissä ja -toimistoissa noudatettaisiin ERTOn runkosopimusta ja muutoinkin saataisiin kanava yhteistyön tiivistämiseksi. Ryhmäläiset yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa ovat antaneet yksilöllistä neuvontaa jäseniä koskevissa erilaisissa edunvalvontatilanteissa ja edunvalvontaoppeja on annettu pienryhmissä alalla toimiville.

ERTO ja ETRY laativat ETRYn jäsenistön kattavan, palkkatutkimukseen perustuvan toimistoalan palkkasuosituksen.

Toimistoalan palkkasuositus

ETRYn hallitus ja HUISKI