KLINIKAT: Klinikkaeläinhoitajina työskentelevät

Klinikkaeläinhoitajat työskentelevät ensisijaisesti eläinlääkäriasemilla, eläinklinikoilla, eläinsairaaloissa ja eläinlääkäreiden vastaanotoilla hoitajina. Työ on erityisosaamista vaativaa hoito- ja asiakaspalvelutyötä, jossa pidetään huolta niin eläimistä kuin niiden omistajista. Klinikkaeläinhoitajien pieni työyhteisö ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ei voisi olla järjestäytynyt. ERTO ja ETRY yhdessä varmistavat, että KLINIKAT-ryhmän jäsenet saavat yhtä paljon tukea kuin mitä he itse muille antavat.

ETRYn jäsenenä vahvistat mahdollisuuksia eläinklinikoilla työskentelevien oman valtakunnallisen palkkasuosituksen saamiseksi työehtosopimukseksi. Pienen ammattikunnan on erityisen tärkeää huolehtia ammatillisesta järjestäytymisestään, jotta alan työehtoja saadaan olennaisesti korjattua.

ERTO ja ETRY laativat ETRYn jäsenistön kattavan, palkkatutkimukseen perustuvan klinikkaeläinhoitajien palkkasuosituksen, joka perustuu neljään vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita kussakin vaativuusryhmässä esiintyy.

Klinikkaeläinhoitajien palkkasuositus

ERTOn kysely klinikkaeläinhoitajien työehdoista

Klinikkaeläinhoitoalan sopimusneuvottelujen käynnistymisen yhteydessä päätettiin toteuttaa työehtokysely vuonna 2015. Se kohdennettiin 414 klinikkaeläinhoitajaan, joista 182 (44 %) jätti vastauksensa. Tulosten mukaan ala on naisvaltainen ja hoitajat nuoria: vastanneista yli ¾ oli alle 35-vuotiaita. Nuoresta iästä huolimatta yli puolet vastaajista oli ollut nykyisessä työssä 4 vuotta ja viidesosa 5-6 vuotta. Työpaikka sijaitsi lähes 40 %:n kohdalla pääkaupunkiseudulla ja runsaan neljänneksen kohdalla isossa kaupungissa. Työnantaja oli valtaosalla (yli 67 %) yksityinen ammatinharjoittaja, yhtiömuotoisessa eläintenhoidon yrityksessä toimi viidesosa ja muilla työpaikka oli julkissektorilla, lääketeollisuudessa tai yhdistyksessä.

Vastaajista 77 % oli tehnyt työnantajan kanssa kirjallisen työsopimuksen. Pääsääntöisesti työsuhteet olivat vakituisia. Noin viidenneksellä vastanneista oli määräaikainen työsopimus, jonka perusteena oli oppisopimus, sijaisuus tai harjoittelu. Vastaanoton aukiolon takia iltatyötä teki 78 % ja lauantaityötä 42 %. Nimikkeet eivät juurikaan vaihdelleet: 89 % vastanneista oli klinikkaeläinhoitajia.

Toimenkuvassaan yli 90 % vastanneista hoiti ajanvarauksia, puhelinneuvontaa, potilaskortistoa, välinehuollon, potilaiden sisäänoton ja luovutuksen, röntgenkuvaukset, leikkauspotilaiden kotiutukset, potilaiden esivalmistelut toimenpiteisiin, avusti leikkauksissa, hoiti potilaita itsenäisesti (esim. hammaskiven poisto, kynsien leikkaus), otti ja tutki labranäytteitä, hoiti ruokamyyntiä ja opasti ruokavaliossa. 30 %:lla työhön kuului myös taloushallintoa, 71 %:lla toimistotehtäviä ja 7 % toimi esimiehenä.

Kyselyssä selvitettiin myös palkan määrää ja luontoisetuja. Rahapalkka vaihteli noin 1000 € – yli 2000 €/kk. Se selittyy työpaikkakunnalla, toimenkuvan erilaisuudella ja alan kokemuksella. Luontoiseduista lounasseteli oli 14 %:lla, puhelinetu hieman useammalla eli 16 %:lla, autoetu vain runsaalla 3 %:lla. Hoitajan työ voi olla välillä fyysisesti raskasta, joten omasta kunnosta joutuu huolehtimaan. Moni työnantajistakin oli ymmärtänyt tämän ja tuki liikuntaharrastuksia. Lomarahan sai vuosittain lähes 60 % vastanneista.

ETRYn hallitus ja KLINIKAT