ETRYn toiminta

ETRYn keskeisiä päätöksentekijöitä ovat yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat olla lähettää hallitukselle kysymyksiä halutessaan, ja koko jäsenistöä koskevat päätösasiat hoidetaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jotka järjestetään vuosittain maalis-toukokuussa (kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous). Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenten keskuudesta valittu hallitus.

ETRY uskoo, että yksilöiden etuja voidaan vahvistaa myös muutoinkin kuin perinteisin keinoin. Tämä ennakkoluuloton ajatus oli lähtökohtana siihen, että ETRY alkoi järjestää myös ammatillista koulutusta jäsenilleen. ETRYn jäsenet tapaavat toisiaan alaan liittyvän ja edunvalvontaa edistävän koulutuksen parissa joka vuosi järjestettävässä Jäsenforumissa. Kaikki ETRYn jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan ETRYn järjestämiin tapahtumiin.

ETRYn hallitus kokoaa vuosittain toimintasuunnitelman, joka rajaa, keskittää ja huomioi kunkin toimintavuoden painotukset yhdistyksen tavoitteiden, toimintaympäristön ja jäsenten tarpeiden mukaan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 ETRY on joustava yhdistys, joka sopeuttaa toimintaansa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Se toteuttaa ERTOn strategiaa keskittymällä jäsentensä vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä edunvalvontaan.

Edunvalvonta 

Kohdennetaan edunvalvontaa toimintakauden 2022 aikana niihin jäsenryhmiin missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Edunvalvontaa hoidetaan yhdessä ERTOn kanssa osallistumalla neuvotteluihin, edunvalvontavaliokuntien työskentelyyn sekä järjestetään kohdennettuja tapahtumia eri jäsenryhmille.

Koulutustoiminta

Järjestetään erillisiä koulutuspäiviä kaikille sekä koulutusta sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Järjestetään verkkokoulutuksia eri aiheista. Tiedotetaan mm ERTOn ja muiden ERTOn yhdistysten koulutuksista jäsenistölle.

Tiedotustoiminta 

 Tiedotus hoidetaan kotisivujen, jäsenkirjeiden sekä eri somekanavien kautta.

Viestitään ERTO-lehden yhdistysosiossa. Tähän pyrimme löytämään myös uusia toimintamalleja, jotka tavoittaisivat jäsenistöä sekä mahdollisia uusia jäseniä yhä paremmin.

Jäsenhankinta 

Toteutetaan oppilaitoskäyntejä yhdessä muiden ERTOn yhdistysten kanssa. Osallistutaan eri toimialojen ammatillisiin tapahtumiin. Tuetaan jäsenlähtöistä jäsenhankintaa. Ollaan mukana ERTOn jäsenhankintakampanjoissa sekä järjestetään oma kampanja.

Jäsentoiminta

Tuetaan jäsenistön hyvinvointia mm. ”lomalta paluuraha”-kampanjalla, järjestämällä virkistystilaisuuksia etänä ja livenä sekä tarjoamalla vuokralle yhdistyksen lomamökkejä. Jäsenmatka tulossa syksyllä 2022.

Hallinto ja talous  

Hallitus huolehtii hallinnosta ja taloudesta lain, ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.