ETRYn toiminta

ETRYn keskeisiä päätöksentekijöitä ovat yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat olla lähettää hallitukselle kysymyksiä halutessaan, ja koko jäsenistöä koskevat päätösasiat hoidetaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jotka järjestetään vuosittain maalis-toukokuussa (kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous). Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenten keskuudesta valittu hallitus.

ETRY uskoo, että yksilöiden etuja voidaan vahvistaa myös muutoinkin kuin perinteisin keinoin. Tämä ennakkoluuloton ajatus oli lähtökohtana siihen, että ETRY alkoi järjestää myös ammatillista koulutusta jäsenilleen. ETRYn jäsenet tapaavat toisiaan alaan liittyvän ja edunvalvontaa edistävän koulutuksen parissa joka vuosi järjestettävässä Jäsenforumissa.

Kaikki ETRYn jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan ETRYn järjestämiin tapahtumiin. Paikallisesti järjestetään vuosittain mm. teatteri-iltoja ja konsertteja, ja jäsenemme ovat välillä keilanneet, käyneet raveissa ja jopa piipahtaneet ulkomailla. Tapahtumat huomioivat myös nuoret jäsenemme sekä ne, joilla on pieniä lapsia. Vapaa-ajalla tapaaminen on kummasti yhdistänyt joukkoamme.

ETRYn hallitus kokoaa vuosittain toimintasuunnitelman, joka rajaa, keskittää ja huomioi kunkin toimintavuoden painotukset yhdistyksen tavoitteiden, toimintaympäristön ja jäsenten tarpeiden mukaan.

Toimintasuunnitelma 2018

Erityistoimihenkilöt ETRY on edistyksellinen ja aloitteellinen yksityisen palvelusektorin palveluksessa olevien toimihenkilöiden ammattiyhdistys. Puoluepoliittisesti sitoutumattomana edunvalvontaorganisaationa ETRY toimii pääasiassa yksityisillä ja kehittyvillä toimialoilla jäsenistönsä vahvana edunvalvojana ja tukiyhteisönä työelämän eri vaiheissa.

ETRY osallistuu aktiivisesti työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen jäsentensä arjen ja tulevaisuuden parantamiseksi.

ETRY viettää 2018 omaa 50-vuotisjuhlavuottaan. Toiminnan ydinteemana on ”Voi hyvin jaksa työssä”.

ETRY tukee toimillaan jäsentensä osaamisen ja työmarkkina-arvon vahvistamista. Toimintaa kohdennetaan sopimuksettomilla aloilla työskenteleviin ja nuoriin. Yhteistoimintaa kehitetään työelämän eri alueilla.

Juhlavuonna uudistetaan ETRYn ilmettä, palkitaan aktiiveja ja luodaan jäsenistölle mahdollisuus hyödyntää yhdistystoiminnassa oppimaansa työelämässä.

Edunvalvonta

ETRY toimii yhteistyössä ERTOn kanssa luotettavan ja kattavan edunvalvonnan toteuttamiseksi ja varmistaa, että edunvalvontaprosessit toimivat tehokkaasti. Työsuhdeneuvonnasta vastaavat ERTOn toimiston asiantuntijat. ETRY seuraa aktiivisesti yhteiskunnallisen tilan kehittymistä ja on aloitteellinen sopimuksettomien alojen edunvalvonnan vahvistamiseksi. ETRY kehittää toimintansa keinoja ja välineitä jäsenten henkilökohtaiseen edunvalvontaan. ETRY edistää ERTOn jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä itsensä työllistäjien jäsenyysehtojen parantamiseksi.

Koulutustoiminta

Yhdistys järjestää laadukasta ammatillista ja työelämää tukevaa koulutusta jäsenistölle.

Jatketaan jäsenille suunnatun ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämistä yhteistyössä ERTOn kanssa ja järjestetään koulutusta eri ammattiryhmille.

Järjestetään valtakunnalliset Helmitreffit ja Jäsenforum, joissa tarjotaan yleishyödyllisiä ja toimialakohtaisia koulutuksia.

Tiedotustoiminta

Uudistetaan yhdistyksen tiedotusta, tiedotusvälineistöjä ja -verkostoja yhteistyössä ERTOn, sen muiden yhdistysten ja aluejärjestöjen kanssa. Sähköiset ja sosiaaliset verkostot tukevat vertaistoimintaa ja niitä hyödynnetään järjestötoiminnassa.

Tiedotus tukee myös yhdistyksen toiminnan tunnetuksi tekemistä yhdessä jäsenhankinnan kanssa. Julkaistaan tETra-lehteä. Lähetetään 8-12 sähköistä jäsenkirjettä sekä erillisiä tapahtumakirjeitä. Kotisivujen uudistus toteutetaan yhdessä ERTOn ja sen muiden yhdistysten kanssa.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään kaikilla ETRY:n aloilla ja kartoitetaan yhdessä ERTOn kanssa uusia jäsenryhmäkohteita sekä potentiaalisia oppilaitoksia nuorten aktivoimiseksi. Käynnistetään työelämäyhteistyö oppilaitosten/oppilaskuntien kanssa. Tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen. Jäsenhankintatilaisuuksia järjestetään yhteistyössä jäsenistön kanssa ympäri Suomea.

Aktivoidaan jäseniä järjestämään paikallistoimintaa ja lisäämään vetovoimaa jäsenyyteen.

Jäsentoiminta

ETRY tarjoaa valtakunnallisia, toimialakohtaisia sekä alueellisia virkistystilaisuuksia. ETRY aktivoi jäseniä osallistumaan erilaisiin kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntatapahtumiin, joihin osallistumista ETRY tukee mm. jatkamalla ”#paluuraha” –toimintaa. Yhdistyksen omia mökkejä ja viikko-osaketta vuokrataan tuettuun jäsenhintaan jäsenistölle. Järjestetään tuettu jäsenmatka. Järjestetään alueellisia juhlavuoden tapahtumia.

Hallinto, sääntömääräiset kokoukset ja talous

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Järjestetään sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä.

Yhdistyksen taloustilanne on vakaa.