ETRYn toiminta

ETRYn keskeisiä päätöksentekijöitä ovat yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat olla lähettää hallitukselle kysymyksiä halutessaan, ja koko jäsenistöä koskevat päätösasiat hoidetaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jotka järjestetään vuosittain maalis-toukokuussa (kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous). Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenten keskuudesta valittu hallitus.

ETRY uskoo, että yksilöiden etuja voidaan vahvistaa myös muutoinkin kuin perinteisin keinoin. Tämä ennakkoluuloton ajatus oli lähtökohtana siihen, että ETRY alkoi järjestää myös ammatillista koulutusta jäsenilleen. ETRYn jäsenet tapaavat toisiaan alaan liittyvän ja edunvalvontaa edistävän koulutuksen parissa joka vuosi järjestettävässä Jäsenforumissa.

Kaikki ETRYn jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan ETRYn järjestämiin tapahtumiin. Paikallisesti järjestetään vuosittain mm. teatteri-iltoja ja konsertteja, ja jäsenemme ovat välillä keilanneet, käyneet raveissa ja jopa piipahtaneet ulkomailla. Tapahtumat huomioivat myös nuoret jäsenemme sekä ne, joilla on pieniä lapsia. Vapaa-ajalla tapaaminen on kummasti yhdistänyt joukkoamme.

ETRYn hallitus kokoaa vuosittain toimintasuunnitelman, joka rajaa, keskittää ja huomioi kunkin toimintavuoden painotukset yhdistyksen tavoitteiden, toimintaympäristön ja jäsenten tarpeiden mukaan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019  

ETRYn toimissa keskitytään toteuttamaan Yhdenvertaisuus-teemaa ERTOn ”Jotta kaikilla olisi parempi työelämä” -konseptin alla. ETRYläisillä pienillä toimialoissa edunvalvonnan merkitys yhdenvertaisuuden toteuttamisessa korostuu. Tästä syystä toiminnassa tarjotaan tukea ja välineitä jäsenille oman edunvalvonnan vahvistamiseksi.

Edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta

ETRYn jäsenten työsuhdeneuvonnasta vastaavat ERTOn asiantuntijat. Ammatillinen edunvalvonta kohdennetaan pääasiallisesti 2019 klinikkaeläintenhoitajiin ja järjestöissä toimiviin jäseniin. Varaudutaan reagoimaan työmarkkinoiden muutoksiin ja suunnitellaan vuokra-alalla toimivan jäsenistön edunvalvonnan toimia vuodelle 2020.

Koulutustoiminta

Ammatillinen koulutus

Toteutetaan järjestötyössä toimiville jäsenille kaksi koulutusta (2 h – ½ pv), jotka striimataan ammattitaitoisen yhteistyökumppanin kanssa siten, että materiaalia on mahdollista käyttää jatkossakin.

Klinikkaeläinhoitajille kohdennetaan yksi laajempi tilaisuus, johon tavoitellaan myös kansainvälistä luennoitsijaa esittelemään mm. alan ratkaisuja ja tilannetta muualla.

Toteutetaan muuta koulutusta vuosikokousten yhteydessä.

Oppilaitosnäkyvyys

Ollaan näkyvillä kaikin tavoin klinikkaeläintenhoitajia ja järjestötyöntekijöitä kouluttavissa oppilaitoksissa.

Aktivoidaan ETRYn nuoria jäseniä mukaan oppilaitoskäynneille.

Tiedotustoiminta

Jatketaan kotisivujen kehittämistä ja vahvistetaan somenäkyvyyttä. Kohdennetaan somekampanjoita ensisijaisesti eläinhoitajille ja järjestötyöntekijöille sekä valmistellaan toimistotyöntekijöihin henkilöstövuokra-alalle viestintäkampanjaa.

Siirrytään sähköiseen ETRY-lehteen ja panostetaan ERTO-lehden yhdistysosion viestien vahvistamiseen.

Jäsenhankinta

Työpaikkanäkyvyyttä parannetaan yhteistyössä ERTOn ja muiden ertolaisten yhdistysten kanssa.

Oma jäsenhankinta kohdennetaan ensisijaisesti klinikkaeläinhoitajat, fitness- ja järjestöaloille sekä

toimistotyöntekijöihin henkilöstövuokra-alalla. Näin samalla tuetaan samalla erityisesti näiden toimialojen edunvalvontaa ja vahvistetaan ETRYn näkyvyyttä.

Sääntömääräiset kokoukset ja talous

Sääntömääräiset kokoukset toteutetaan sääntöjen mukaisesti. Talous on vakaa.