ETRYn toiminta

ETRYn keskeisiä päätöksentekijöitä ovat yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat olla lähettää hallitukselle kysymyksiä halutessaan, ja koko jäsenistöä koskevat päätösasiat hoidetaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jotka järjestetään vuosittain maalis-toukokuussa (kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous). Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenten keskuudesta valittu hallitus.

ETRY uskoo, että yksilöiden etuja voidaan vahvistaa myös muutoinkin kuin perinteisin keinoin. Tämä ennakkoluuloton ajatus oli lähtökohtana siihen, että ETRY alkoi järjestää myös ammatillista koulutusta jäsenilleen. ETRYn jäsenet tapaavat toisiaan alaan liittyvän ja edunvalvontaa edistävän koulutuksen parissa joka vuosi järjestettävässä Jäsenforumissa. Kaikki ETRYn jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan ETRYn järjestämiin tapahtumiin.

ETRYn hallitus kokoaa vuosittain toimintasuunnitelman, joka rajaa, keskittää ja huomioi kunkin toimintavuoden painotukset yhdistyksen tavoitteiden, toimintaympäristön ja jäsenten tarpeiden mukaan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

ETRY pyrkii olemaan joustava yhdistys, joka sopeuttaa toimintaansa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Se toteuttaa ERTOn strategiaa keskittymällä jäsentensä vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä edunvalvontaan.
Edunvalvonta
Kohdennetaan edunvalvontaa toimintakauden 2021 aikana niihin jäsenryhmiin missä sitä kulloinkin tarvitaan.
Edunvalvontaa hoidetaan yhdessä ERTOn kanssa osallistumalla edunvalvontavaliokuntien työskentelyyn sekä järjestetään kohdennettuja tapahtumia eri jäsenryhmille.
Koulutustoiminta
Järjestetään erillisiä koulutuspäiviä sekä koulutusta sääntömääräisien kokousten yhteydessä. Järjestetään myös verkkokoulutuksia eri aiheista ja tiedotetaan mm ERTOn ja muiden ERTOn yhdistyksien koulutuksista.
Tiedotustoiminta
Tiedotus hoidetaan kotisivujen, jäsenkirjeiden sekä eri somekanavien kautta.
Viestitään ERTO-lehden yhdistysosiossa monipuolisesti.
Jäsenhankinta
Toteutetaan oppilaitoskäyntejä yhdessä muiden ERTOn yhdistysten kanssa. Osallistutaan eri toimialojen ammatillisiin tapahtumiin. Tuetaan jäsenlähtöistä jäsenhankintaa.
Jäsentoiminta
Tuetaan jäsenistön hyvinvointia mm. kohdennetuilla avustuksilla sekä vuokraamalla yhdistyksen lomamökkejä.
Hallinto ja talous
Hallitus huolehtii hallinnosta lain, ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Yhdistyksen talous on vakaa.