ETRYn toiminta

ETRYn keskeisiä päätöksentekijöitä ovat yhdistyksen jäsenet sekä yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet voivat olla lähettää hallitukselle kysymyksiä halutessaan, ja koko jäsenistöä koskevat päätösasiat hoidetaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jotka järjestetään vuosittain maalis-toukokuussa (kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous). Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenten keskuudesta valittu hallitus.

ETRY uskoo, että yksilöiden etuja voidaan vahvistaa myös muutoinkin kuin perinteisin keinoin. Tämä ennakkoluuloton ajatus oli lähtökohtana siihen, että ETRY alkoi järjestää myös ammatillista koulutusta jäsenilleen. ETRYn jäsenet tapaavat toisiaan alaan liittyvän ja edunvalvontaa edistävän koulutuksen parissa joka vuosi järjestettävässä Jäsenforumissa.

Kaikki ETRYn jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan ETRYn järjestämiin tapahtumiin. Paikallisesti järjestetään vuosittain mm. teatteri-iltoja ja konsertteja, ja jäsenemme ovat välillä keilanneet, käyneet raveissa ja jopa piipahtaneet ulkomailla. Tapahtumat huomioivat myös nuoret jäsenemme sekä ne, joilla on pieniä lapsia. Vapaa-ajalla tapaaminen on kummasti yhdistänyt joukkoamme.

ETRYn hallitus kokoaa vuosittain toimintasuunnitelman, joka rajaa, keskittää ja huomioi kunkin toimintavuoden painotukset yhdistyksen tavoitteiden, toimintaympäristön ja jäsenten tarpeiden mukaan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

ETRYläisillä pienillä toimialoissa edunvalvonnan merkitys yhdenvertaisuuden toteuttamisessa korostuu. Tästä syystä toiminnassa tarjotaan tukea ja välineitä jäsenille oman edunvalvonnan vahvistamiseksi.

Edunvalvonta
Ammatillinen edunvalvonta
ETRYn jäsenten työsuhdeneuvonnasta vastaavat ERTOn asiantuntijat. Ammatillinen edunvalvonta kohdennetaan 2020 klinikkaeläintenhoitajiin ja liikunta-alalla työskenteleviin. Varaudutaan reagoimaan työmarkkinoiden muutoksiin ja osallistutaan työehtosopimusten käsittelyyn sekä päätöksiin ERTOn edunvalvontavaliokuntien ja muun hallinnon kautta. Järjestetään Uusille jäsenille suunnattu tilaisuus.
 

Koulutustoiminta
Ammatillinen koulutus
Toteutetaan yleinen koulutustilaisuus Helmitreffit. Koulutuksessa tuetaan jäsenistön henkilökohtaista osaamista. Liikunta-alalla työskenteleville järjestetään yhdessä ERTOn kanssa koulutustilaisuus.
Toteutetaan koulutusta vuosikokousten yhteydessä.
 

Oppilaitosnäkyvyys
Tehdään oppilaitoskäyntejä yhdessä muiden yhdistysten kanssa ja selvitetään oppilaitoksista ERTO-koulupäivän järjestämistä. Aktivoidaan ETRYn nuoria jäseniä mukaan oppilaitoskäynneille. 
 
Tiedotustoiminta
Jatketaan kotisivujen hyödyntämistä ja kuukausittaisten uutisaiheiden julkaisemista.Käytetään somenäkyvyyttä monipuolisesti tiedon jakamiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Tarjotaan aluejärjestöille näkyvyyttä sekä netissä että somessa.
 
Jäsenkirje toimii pääsääntöisenä tiedotusvälineenä ja se julkaistaan vähintään n. kerran kuukaudessa. Lisäksi lähetetään kohdennettuja jäsenkirjeitä.
 
Panostetaan ERTO-lehden yhdistysosion viestien monipuolisuuteen ja ajankohtaisuuteen.

 
Jäsenhankinta
Työpaikkanäkyvyyttä parannetaan yhteistyössä ERTOn ja muiden ertolaisten yhdistysten kanssa.
Oma jäsenhankinta kohdennetaan ensisijaisesti liikunta-alalla työskenteleviin sekä kartoitetaan uusia jäsenryhmiä. Järjestetään eri paikkakunnilla tilaisuudet periaatteella ”Ota kollega mukaan”.

 
Jäsentoiminta
Järjestetään aluejärjestöjen kanssa yhdessä alueellisia tilaisuuksia ja tuetaan aluejärjestöjen toimintaa. Yhdistyksen lomamökit ovat jäsenistön varattavissa. Järjestetään jäsenmatka keväällä.
 
Sääntömääräiset kokoukset ja talous
Sääntömääräiset kokoukset toteutetaan sääntöjen mukaisesti. Talous on vakaa.