ERTO – Etätyö on erilainen työn tekemisen tapa

Lifted Oy:n työtapavalmentaja ja toimitusjohtaja Taneli Rantala tietää etätyön hyödyt ja haasteet sekä sen, miten ne voitetaan.

Etätyössä on Taneli Rantalan mukaan valtava määrä positiivisia puolia.

”Suurimpia etätyön hyötyjä ovat arjen lisääntynyt joustavuus ja työmatkoihin käytetyn ajan vapautuminen muuhun. Etätyö siis kasvattaa perheen parissa vietettyä aikaa. Etätöiden tekeminen myös mahdollistaa suuremman autonomian työntekijöille ja parantaa heidän sitoutuvuuttaan sekä vähentää työn keskeytymistä”, Rantala luettelee etätyön etuja.

”Etätyö voi vähentää poissaolojen määrää, tuoda kustannussäästöjä organisaatiolle, mahdollistaa tuottavamman työn ja parantaa yksilöiden hyvinvointia.”

Rantala kuitenkin muistuttaa, että hyödyt etätyöstä eivät tule automaattisesti, vaan niiden saavuttaminen vaatii mahdollistavia toimenpiteitä niin yksilö-, työyhteisö- kuin myös yritystasolla. Laiminlyömällä tarvittavat kehitystoimenpiteet hyödyt katoavat ja etätyön vaikutus voi olla jopa negatiivinen. Etätyö itsessään ei tee kenestäkään hyvinvoivaa ja tuottavaa, vaan kyse on siitä, miten etätyötä hyödyntää.
Etätyössä on omat haasteensa

”Etätöissä työstä irtautuminen sekä työn ja vapaa-ajan erottaminen on vaikeaa. Kommunikaatio kollegoiden kanssa voi heikentyä, etenkin jos käytössä ei ole virtuaalisia yhteydenpitokanavia. Kodin yksinäisyydessä työmotivaatio saattaa laskea. Kun työmatkaa ei tarvitse kulkea, liikkuminen helposti vähentyy, eikä ruokailustakaan tule huolehdittua yhtä hyvin kuin toimistolla. Totta kai myös työergonomia huonontuu ja kotona saattaa olla kaikenlaisia häiriötekijöitä,” Rantala kuvailee.

Kaikki näistä haasteista ovat kuitenkin voitettavissa ja oikeilla toimenpiteillä ne kääntyvät vahvuuksiksi niin yksilön kuin myös organisaation näkökulmasta.

”Iso osa haasteista voitetaan yksilön omilla toimenpiteillä kehittämällä itsensä johtamisen taitoja sekä rakentamalla sopiva, hyvinvointia ja tuottavuutta tukeva vuorokausirytmi. Myös työympäristön kehittämiseen kannattaa panostaa.”

Osa haasteista taas on enemmän työyhteisön ja organisaation harteilla. Ne voitetaan panostamalla avoimeen matalan kynnyksen kommunikaatioon, keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen ja ratkaisukeskeisen yrityskulttuurin rakentamiseen.

”Työntekijöiden ja organisaatioiden kannattaa huomioida, että etätyö on erilainen työn tekemisen tapa. Meidän ei kannata yrittää luoda uudestaan toimistoelämää kotikonttoreille, vaan lähteä hyödyntämään etätyön mahdollisuuksia ja ominaispiirteitä uteliaasti ja ketterästi.”
Etätyö vaatii yksilöltä ymmärrystä ja itsensä johtamisen taitoja

”Etätyön onnistumisen kannalta tärkeintä on, että yksilöt ymmärtävät roolinsa organisaatiossa ja että yksilöiden tavoitteet sekä yrityksen suunta ovat selkeät. Jos ne eivät ole selviä, työ on epätehokasta ja menettää mielekkyytensä. Silloin työntekijät turhautuvat ja menettävät uskonsa organisaation toimintaan”, Rantala kuvailee.

”Etätyö vaatii myös enemmän itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden taitoja yksilöiltä kuin toimistotyö. Yksilöiden on otettava enemmän vastuuta ja organisaation sekä esihenkilöiden on tuettava sitä kehitystoimenpiteillä sekä luottamuksellaan.”

Myös kommunikaation laatuun ja määrään kannattaa panostaa. Määritä organisaation sisällä, miten kommunikoitte etätyössä ja muista, että kaikkea ei tarvitse tehdä kuten silloin aikaisemmin. Jos yrität luoda toimisto-olosuhteet uudelleen, rakennat jäykän ja tehottoman työyhteisön.