ERTO TIEDOTTAA

ERTO ilmoitti lakon Suomen Kennelliittoon 2.9.–16.9.
18.08.2020

Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut tänään työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon 2.9.2020 – 16.9.2020 väliseksi ajaksi. Lisäksi olemme julistaneet Kennelliittoon 19.8. alkaen ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskiellon.

Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut tänään työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon 2.9.2020 – 16.9.2020 väliseksi ajaksi. Lakon alaista työtä on kaikki Suomen Kennelliitto ry:ssä tehtävä työ siitä riippumatta, onko työntekijä ERTOn tai toisen liiton tai ei minkään liiton jäsen. Lakko on laillinen.

Lisäksi olemme julistaneet Kennelliittoon 19.8. alkaen ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskiellon. Saldojen kerryttämiskielto tarkoittaa, että työtä tehdään enintään päivittäisen säännöllisen työajan määrä, eikä plussaldoja kerrytetä. Työpäivän pituus voi olla siis enintään 7 tuntia 21 minuuttia. Liukuma- ja ylityökiellon piirissä ovat kaikki Kennelliiton työntekijät liiton jäsenyydestä riippumatta.

ERTO on rajannut lakon ulkopuolelle työntekijät, jotka ovat lakkopäivän tai -päiviä pois töistä palkallisesti esimerkiksi vuosilomalla tai saldovapaalla. Rajaus koskee vain palkallista poissaolopäivää, muina päivinä työntekijät osallistuvat lakkoon.

Toimihenkilöliitto ERTOn neuvottelutiimi on puheenjohtaja Juri Aaltonen ja lakimiehet Heli Luukkonen ja Anne Kaattari.
Lisätiedot: www.erto.fi