KUTSU ERITYISTOIMIHENKILÖT ET RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: la 15.5.2021 klo 14.00 alkaen

Osallistu kevätkokoukseen ja kerää ruokahalua kokkausiltaa varten

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen täydentäminen.

Jäsenistöä pyydetään ensisijaisesti osallistumaan kokoukseen etänä, ja fyysisesti vain välttämättömässä tilanteessa. Kevätkokoukseen voi osallistua Microsoft Teams -etäkokousjärjestelmällä. Teams -etäkokousjärjestelmän ohjeet löydät ETRYn nettisivuilta etry.fi kokousmateriaalin yhteydestä.

  • Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.
  • Jäsenen tulee etukäteen ilmoittautua viimeistään 11.5. klo 10.00 mennessä osallistumisesta ERTOn tapahtumakalenterin kautta  sekä ilmoittaa samassa yhteydessä omat yhteystietonsa (jäsenen sähköpostiosoite), jolla jäsen osallistuu kevätkokoukseen.
  • Jäsenen ilmoittamaa yhteystietoa käytetään jäsenen tunnistamiseen sekä kokousjärjestelmään tarvittavan linkin lähettämiseen.
  • Äänestäminen reaaliaikaista yhteyttä käyttäen tapahtuu joko Teams -kokousjärjestelmää käyttäen, sähköpostitse tai muuta käytössä olevaa äänestystyökalua käyttäen. Mikäli kokouksessa päätetään käyttää suljettua lippuäänestystä, tulee kevätkokouksen päättää, että jäsenet, jotka eivät voi käyttää suljettua lippuäänestystä, voivat äänestää avoimesti.
  • Etäosallistuminen reaaliaikaisesti voi rajoittaa jäsenen puhevaltaa.
  • Osallistuminen teknisellä apuvälineellä tapahtuu jäsenen omalla riskillä.
  • Mikäli etänä osallistuva jäsen ei pääse liittymään kokoukseen ja kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan Lotta Pettersson, puh. 044 571 0587

Ilmoittaudu kevätkokoukseen

Myös kevätkokoukseen fyysisesti paikan päälle aikovien täytyy ilmoittautua ennakkoon koronapandemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten johdosta. Mikäli harkitset osallistumista fyysisesti, ilmoita siitä pirjo.favorin@erto.fi 11.5. klo 10 mennessä.

Kokousasiakirjat ovat saatavilla yhdistyksen nettisivuilla etry.fi/kevätkokous.

Kokoukseen ilmoittautuneiden on mahdollisuus osallistua harjoittelukokoukseen teknisen toteutuksen osalta 12.5.2021 klo 17.00 – 17:30.  Harjoittelukokouksen linkki toimitetaan kaikille ilmoittautuneille eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Osallistuminen on vapaaehtoista.

HALLITUS

Esityslista 2021 kevät
Menettelytavat 2021
Toimintakertomus 2020
Tuloslaskelma 2020
Tase 2020
TP vertailu 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Teams ohje