LIIKUNTA-ALAN, TOIMISTOTYÖN JA ELÄINTENHOITOALAN PALKKOJA KOROTETAAN 2 PROSENTILLA 1.2.2021 LUKIEN

Toimihenkilöliitto ERTO ja Erityistoimihenkilöt ETRY ovat julkaisseet uudistetut vähimmäispalkkasuositukset yksityisille liikunta-aloille, toimistotyöhön ja eläintenhoitoalalle. Palkkasuositukset pohjautuvat tekemiimme palkkakyselyihin.

Liikunta-alan, toimistotyön ja eläintenhoitoalan palkkoja nostetaan 1.2.2021 lukien 2 prosentilla. Korotus vastaa työmarkkinajärjestöjen solmimien työehtosopimusten vuoden 2021 korotustasoa. Vähimmäispalkkasuositukset astuivat voimaan 1.2.2021.

Uudistimme samalla yksityisen liikunta-alan palkkasuosituksen sisällön ja rakenteen. Suositus sisältää nyt sekä tunti- että kuukausipalkkasuositukset. Tuntipalkkasuositus perustuu ohjaustuntien ohjausta edeltävän työn määrän, ohjauksellisen vaativuuden ja fyysisen vaativuuden arviointiin. Kuukausipalkkasuositus perustuu tehtävän vaativuusmäärittelyyn.

Palkkasuositukset ovat hyödyllinen työväline, kun mietit esimerkiksi palkkatoivetta työhakemukseen tai neuvottelet palkastasi työpaikallasi.

Alla suorat linkit palkkasuosituksiin:

Eläintenhoitoala

Toimistotyö

Liikunta-ala