MIKSI YHDISTYKSELLÄ ON SÄÄNNÖT

Yhdistymisvapaus kuuluu Suomessa perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin. Jokaisella on siis oikeus perustaa yhdistyksiä sekä oikeus liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin. Yhdistyslaki ja säännöt ohjaavat toimintaa.

Nykyaikana suuntaus on kohti epävirallisempia ja liioista säännöistä vapaita kokouksia. Tarvitaanko siis määräyksiä ja sääntöjä?

Yhdistyslaki

Yhdistyslaki antaa yhdistystoiminnan raamit. Laki ei kuitenkaan ole yksityiskohtainen, vaan sisältää pääosin minimivaatimuksia. Laki määrää esim. hallituksen minimikoosta ja yhdistyksen jäsenten oikeuksista. Laissa on myös usein mainittuna lisäys ”ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin mainittu”. Tämän johdosta yhdistyksen säännöt ovat tärkein yhdistyksen toimintaa ohjaava asiakirja.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen toimintaa ohjataan sen säännöillä. Näissä määritellään tarkoitus ja toiminta sekä ohjataan hallinnon toimintaa kuten esim. hallituksen tehtävät. Näiden lisäksi säännöissä on muita laissa säädettyjä toiminnan perussääntöjä. Useimpiin yhdistyksen arkea koskeviin asioihin, kuten milloin järjestetään yhdistyksen kokous, löytyy ratkaisu yhdistyksen säännöistä. Säännöt on siis syytä tuntea hyvin. Jos säännöistä tai yhdistyslaista ei löydy yhdistyksen ongelmaan ratkaisua, nojaudutaan yhdistyksen omaan vakiintuneeseen käytäntöön.

ETRYn sääntöhistoriasta

Yhdistyksen sääntöjä muutetaan harvoin ja sääntömuutos vaatii päätöksen tekevän kokouksen osallistujista ¾ kannatuksen. Yleisempiä muutoksia ovat nimenmuutokset sekä toimintatapoihin ajan myötä tulevat muutokset.  ETRYssä on muutoksia ollut vain 5 kertaa vuoden 1973 jälkeen. Viimeistä näistä ovat vuonna 2019 tehty sääntömuutos koskien kokouskutsun lähettämistä yhdistyksen kokoukseen sähköisesti jäsenkirjeenä ja tehty tuore päätös etäsosallistumisen mahdollistamisista yhdistyksen kokouksiin. Yhdistyksen säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä www.etry.fi

Sääntöjä tarvitaan siis ohjaamaan ja helpottamaan yhdistyksen arkea. Säännöt eivät kuitenkaan tarkoita, että yhdistyksen toiminnan tai hallinnon tulee olla kankeaa vaan sääntöjen puitteissa vapaata ja inspiroivaa.