Uudistettu toimistotyön palkkasuositus

Uudistettu toimistotyön palkkasuositus

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Erityistoimihenkilöt ETRY ovat julkaisseet uudistetun vähimmäispalkkasuosituksen toimistotyöhön. Palkkoja on korotettu työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti 1.6%. Suosituksen vähimmäispalkat tulivat voimaan 1.4.2019.

Tätä suositusta voit käyttää käydessäsi työnantajan kanssa omia palkkaneuvotteluja. Rohkaisuksi sanoisin, että kannattaa pian varata yrityksen johtajalta keskusteluaika palkkasi tarkistamiseksi. Elinkustannukset nousevat pikkuhiljaa, ja jos sinun palkkaasi ei nosteta, tarkoittaa se käytännössä sitä, että reaalipalkkasi pienenee.

Palkkasuositus perustuu viiteen vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimensä mukainen eikä missään tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Tehtäväryhmä 1: vaativat erityistehtävät/erityisasiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnan suunnitteluun perustuen ja siihen voi sisältyä toiminnallista, taloudellista tai esimiesvastuuta. Tehtäväratkaisut edellyttävät myös usein ratkaisumallien suunnittelua ja kehittämistä.  

Tällaisia tehtäviä ovat: toimiston johtaminen, hallinto, työn suunnittelu ja kehittäminen, isännöinti sekä esimiestehtävät.

Tehtäväryhmä 2: vaativat asiantuntijatehtävät
Työ edellyttää koulutuksella tai kokemuksella hankittuja asiantuntijataitoja ja –tietoja sekä työn edellyttämien laajojen monipuolisten asiayhteyksien hallintaa.

Tällaisia tehtäviä ovat: toimistonhoito, hallinnollinen isännöinti, järjestötoiminnan asiantuntijatehtävät, viestintä/tiedotus, palkanlaskenta (edellyttää lainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemusta), asianajotoimiston sihteerin tehtävät, henkilöstöasiat, itsenäinen kirjanpitotyö (sisältää tilinpäätöksen laadinnan, veroilmoitukset ja verosuunnittelun) sekä talouden suunnittelu/budjetointi.

Tehtäväryhmä 3: asiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti ja työmenetelmät valitaan omatoimista harkintaa käyttäen.
Tällaisia tehtäviä ovat: perintätehtävät, myynti ja markkinointi, kirjanpito, palkanlaskenta (ei edellytetä työlainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemusta), tapahtumien järjestäminen, itsenäinen sihteerityö/assistenttityö sekä vaativat kiinteistösihteeritehtävät

Tehtäväryhmä 4: ammattitehtävät
Työ suoritetaan yleisohjeiden mukaisesti. Tehtäväratkaisut tehdään kokemuksen pohjalta työn eri osatekijöitä yhdistellen.

Tällaisia tehtäviä ovat: avustava kirjanpito/tiliöinti, kiinteistösihteerin tehtävät, reskontran ja maksuliikenteen hoitaminen, kassanhoito, laskutus, vuokraus ja varausten hoitaminen.

Tehtäväryhmä 5: tavanomaiset tehtävät
Työ suoritetaan selvien työohjeiden ja rutiinien mukaisesti. Tehtäväratkaisut toistuvat samankaltaisina. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi puhelinvaihteenhoito, tilausten käsittely, postinkäsittely, asiakasopastus, tietojen tallennus ja arkistointi.

 

Toimistotyön palkkasuositus 1.4.2019

PKS 0-4 v 5-9 v 10-14 v yli 15 v
1 3221 3413 3614 3829
2 2806 2972 3148 3334
3 2577 2728 2889 3061
4 2284 2420 2562 2713
5 2081 2203 2333 2470
Muu Suomi 0-4 v 5-9 v 10-14 v yli 15 v
1 2648 2805 2971 3146
2 2363 2503 2651 2807
3 2220 2353 2491 2638
4 2016 2135 2260 2392
5 1877 1987 2104 2228

 

Jarmo Lahti, asiantuntija