Työkalut töihin

Ammattiliittojen ja ammattiyhdistysten tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa jäsentensä, mutta laajemmin ajateltuna aivan kaikkien työntekijöiden reilu kohtelu työpaikalla sekä työelämän sääntöjen kehittäminen ja noudattaminen yhdessä. ETRY ja ERTO tarjoavat jäsenilleen oikeat työkalut työelämän pulmatilanteiden ratkomiseen.

ERTOn ja ETRYn yli 50-vuotinen kokemus takaa sinulle tukea ja turvaa työelämän haasteissa. Liitto tekee tutkimustietoon perustuvia palkkasuosituksia toimialoille, joilla ei vielä ole työehtosopimusta. Palkkasuosituksessa kerrotaan alan tehtävänimikekohtainen peruspalkkataso ja annetaan suositus palkankorotusten suuruudesta ja korotusajankohdista. Liiton jäsenenä saat henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa työsuhteeseesi liittyvissä asioissa. Jos joudut työttömäksi, ERTOn asiantuntijat sekä työttömyyskassa auttavat sinua eteenpäin.

ERTOn työsuhdeneuvonta ja työsuhdeopas

Työsuhdeneuvonnasta saat henkilökohtaista palvelua työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on jäsenille maksuton. Voit myös soittaa kaikille avoimeen maksulliseen työsuhdeneuvontaan.

ERTOn nettisivujen työsuhdeoppaasta löydät tietoa useimmin kysytyistä työelämän pulmista.

Runkosopimus

Kun alalle ei ole tehty työehtosopimusta, kannattaa sopia työnantajan kanssa, että työsuhteessa noudatetaan ERTOn ja Palvelutyönantajiin kuuluvan Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n välistä runkosopimusta sekä ETRYn / ERTOn antamaa vähimmäispalkkasuositusta.

Yleinen runkosopimus

Palkkasuositukset

ETRY on yhdessä ERTOn kanssa jo usean vuoden ajan tehnyt yhdistyksen alaisuuteen kuuluville aloille palkkasuosituksia, jotka pohjautuvat jäsenistön keskuudessa tehtyihin palkkakyselyihin. Palkkasuosituksista löytyy tehtävänimikekohtainen peruspalkkataso sekä suositus palkankorotusten ajoista ja suuruuksista.

Toimistoala Liikunta-ala Klinikkaeläinhoitajat Vuokratyöala

Tuntinetin ansiotyölaskuri

ETRY edustaa monia sellaisia aloja, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Näissä tilanteissa maksimityöaika perustuu lakiin. Tuntinetin laskuri helpottaa ylityökorvausten laskemista lain mukaisesti.

Ansiotyölaskuri