Toimistoalan palkkasuositukset

Toimistotyön vähimmäispalkkasuositus 1.4.2020 alkaen

Suuri osa ETRYn jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Siitä syystä ERTO ja ETRY laativat ETRYn jäsenistön kattavan, palkkatutkimukseen perustuvan palkkasuosituksen. Suositus on luonteeltaan vähimmäispalkkasuositus, josta on mahdollista, ja tarpeen mukaan myös suotavaa, poiketa.

Toimistoalan palkkasuositus

Voit tarkastella virallista toimistoalan palkkasuositusta seuraavan linkin kautta.

Toimistotyön vähimmäispalkkasuositus 1.4.2020

Palkkaryhmittely

Palkkasuositus perustuu viiteen vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä on hyvin yleisluonteinen määritelmä sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on nimensä mukainen eikä missään tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Tehtäväryhmä 1: vaativat erityistehtävät / erityisasiantuntijatehtävät

Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnan suunnitteluun perustuen ja siihen voi sisältyä toiminnallista, taloudellista tai esimiesvastuuta. Tehtäväratkaisut edellyttävät myös usein ratkaisumallien suunnittelua ja kehittämistä.

 • toimiston johtaminen
 • hallinto
 • suunnittelu
 • kehittäminen
 • isännöinti
 • esimiestehtävät

Tehtäväryhmä 2: vaativat asiantuntijatehtävät

Työ edellyttää koulutuksella tai kokemuksella hankittuja asiantuntijataitoja ja –tietoja sekä työn edellyttämien laajojen monipuolisten asiayhteyksien hallintaa.

 • toimistonhoito
 • hallinnollinen isännöinti
 • järjestötoiminnan asiantuntijatehtävät
 • viestintä / tiedotus
 • palkanlaskenta (edellyttää lainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemusta)
 • asianajosihteeritehtävät
 • henkilöstöasiat
 • itsenäinen kirjanpitotyö (sisältää tilinpäätöksen laadinnan, veroilmoitukset ja verosuunnittelun)
 • talouden suunnittelu / budjetointi

Tehtäväryhmä 3: asiantuntijatehtävät

Työ suoritetaan itsenäisesti ja työmenetelmät valitaan omatoimista harkintaa käyttäen.

 • perintätehtävät
 • myynti ja markkinointi
 • kirjanpito
 • palkanlaskenta (ei edellytetä työlainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemusta)
 • tapahtumien järjestäminen
 • itsenäinen sihteerityö / assistenttityö
 • vaativat kiinteistösihteeritehtävät

Tehtäväryhmä 4: ammattitehtävät

Työ suoritetaan yleisohjeiden mukaisesti. Tehtäväratkaisut tehdään kokemuksen pohjalta työn eri osatekijöitä yhdistellen.

 • avustava kirjanpito / tiliöinti
 • kiinteistösihteerin tehtävät
 • reskontra
 • maksuliikenne
 • kassanhoito
 • laskutus
 • vuokraus ja varaukset

Tehtäväryhmä 5: tavanomaiset tehtävät

Työ suoritetaan selvien työohjeiden ja rutiinien mukaisesti. Tehtäväratkaisut toistuvat samankaltaisina.

 • puhelinvaihteenhoito
 • tilausten käsittely
 • postinkäsittely
 • asiakasopastus
 • tietojen tallennus
 • tietojen arkistointi