Siirry suoraan sisältöön
Aslat Etry

Aslat

Aslat-ryhmäläiset eli asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevät saavat yksilöllistä neuvontaa erilaisissa edunvalvontatilanteissa.

Aslat eli Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevät saavat yksilöllistä neuvontaa erilaisissa edunvalvontatilanteissa, ja he ovat yksi erityiskohderyhmistämme. Aslat-ryhmä perustettiin Etryssä jo vuonna 1986. Alalla työskentelevät toimivat tuolloin – ja monin paikoin toimivat vieläkin – varsin pienissä työpaikoissa, ja yhteistä forumia ajatuksen vaihtoon sekä koulutukseen kaivattiin. Yhdistyksessä toimivat asianajosihteerit perustivat tarkoitusta varten oman toimialaryhmän ja aktiivisella toiminnallaan vaikuttivat siihen, että ammattiyhdistys ryhtyi ajamaan myös pienissä toimipisteissä työskentelevien etuja. Aslat-ryhmään kuuluu tällä hetkellä n. 300 jäsentä.

Koska jäsenet toimivat alalla, jossa ei ole valtakunnallista työehtosopimusta, on edunvalvontaa hoidettu muulla keinoin. Erilaisten koulutus- ja tiedotustilaisuuksien lisäksi on yhdessä Toimihenkilöliitto Erton kanssa pyritty vaikuttamaan mm. Asianajajaliittoon, jotta toimistoissa noudatettaisiin Erton neuvottelemaa runkosopimusta ja muutoinkin saataisiin kanava yhteistyön tiivistämiseksi. Ryhmäläiset yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa ovat antaneet yksilöllistä neuvontaa jäseniä koskevissa erilaisissa edunvalvontatilanteissa ja edunvalvontaoppeja on annettu pienryhmissä alalla toimiville. Vuosien aikana asianajotoimistoissa työskentelevien jäsenten työympäristö on muuttunut, ja tässä muutoksessa on omalta osaltaan auttanut myös Aslat-ryhmän järjestämä kohdennettu koulutus ja jäsenistöverkoston tuoma tuki.

Aslat-ryhmä toimii ja tukee jäsenistöään myös paikallisella tasolla. Esim. Turussa, Tampereella ja Oulussa sihteerien järjestämiä erilaisia tilaisuuksia on tuettu taloudellisesti sekä järjestetty paikallisten jäsenten toimesta pyydettyjä tilaisuuksia.

Mikäli sinua kiinnostaa aloittaa paikallinen toiminta esim. opintoryhmän muodossa tai osallistua jo olemassa olevaan toimintaan, ota rohkeutta yhteyttä yhdistyksen ryhmäläisiin.

Toimihenkilöliitto Erto ja Etry sen jäsenyhdistyksenä laativat säännöllisesti yhdessä palkkatutkimukseen perustuvan toimistotyön palkkasuosituksen.

Katso toimistotyön palkkasuositus

 

Placeholder

Liity jäseneksi

Vain jäseniemme tuella voimme säilyttää ja parantaa entisestään nykyisiä työehtoja. Mitä enemmän Toimihenkilöliitto Ertoon ja sen jäsenyhdistys Etryyn kuuluvia jäseniä työpaikoilla on, sen parempia ehtoja saamme henkilöstöalalle neuvoteltua.