Siirry suoraan sisältöön
Huiski Etry

Huiski

Huiski-ryhmään kuuluvat huoltoyhtiöissä sekä isännöinti- ja kiinteistövälitystoimistoissa työskentelevät toimihenkilöt.

Huiskilaisia on Etryn kentässä lähes 700. Etryn sisälle Huiski-ryhmä perustettiin jo 1980-luvun alussa toteuttamaan ryhmän ammatillista koulutusta ja edunvalvontaa. Vuosien aikana kiinteistöalalla työskentelevien jäsenten työympäristö on muuttunut, ja tässä muutoksessa yhdistyksemme on auttanut järjestämällä jäsenilleen kohdennettua koulutusta ja jäsenistöverkoston tukea tapahtumissa.
 
Koska huiskilaiset toimivat alalla, jossa ei ole valtakunnallista työehtosopimusta, on edunvalvontaa hoidettu muulla keinoin. Erilaisten koulutus- ja tiedotustilaisuuksien lisäksi on yhdessä Toimihenkilöliitto Erton kanssa pyritty vaikuttamaan työnantajiin, jotta huoltoyhtiöissä ja -toimistoissa noudatettaisiin Erton neuvottelemaa runkosopimusta ja muutoinkin saataisiin kanava yhteistyön tiivistämiseksi.
 
Ryhmäläiset yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa ovat antaneet yksilöllistä neuvontaa jäseniä koskevissa erilaisissa edunvalvontatilanteissa ja edunvalvontaoppeja on annettu pienryhmissä alalla toimiville.
 
Toimihenkilöliitto Erto ja Etry sen jäsenyhdistyksenä laativat säännöllisesti yhdessä palkkatutkimukseen perustuvan toimistotyön palkkasuosituksen.

Katso toimistotyön palkkasuositus
Placeholder

Liity jäseneksi

Vain jäseniemme tuella voimme säilyttää ja parantaa entisestään nykyisiä työehtoja. Mitä enemmän Toimihenkilöliitto Ertoon ja sen jäsenyhdistys Etryyn kuuluvia jäseniä työpaikoilla on, sen parempia ehtoja saamme henkilöstöalalle neuvoteltua.