JÄTTI: Järjestöissä, säätiöissä ja yhdistyksissä työskentelevät

Jos työskentelet järjestössä, säätiössä tai yhdistyksessä, Jätti-ryhmä on oikea ryhmä sinulle. Jätti-läiset tekevät töitä pienissä työyhteisöissä, joissa työ koostuu yleishyödyllisistä hankkeista ja haastavista töistä. Pieni työyhteisö ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ei voisi olla järjestäytynyt. ERTO ja ETRY ajavat järjestöiden, säätiöiden ja yhdistyksien palveluksessa olevien etuja ja varmistavat, että he saavat yhtä paljon tukea kuin mitä he itse muille antavat.

Järjestöiden, säätiöiden ja yhdistysten toimintaperiaatteena on tukea yhteiskuntaa monin eri tavoin. Tämä heijastuu myös työntekijöissä, jotka ovat osaavia, asiantuntevia ja kykeneviä. On kuitenkin tärkeää muistaa pitää huolta myös omasta työhyvinvoinnista sekä ylläpitää toimivaa työympäristöä. ERTO ja ETRY tukevat jäseniään järjestämällä alueellista virkistystoimintaa ja ammatillista sekä henkilökohtaista kehitystäsi tukevaa koulutusta.

Suuri osa ETRYn jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Siitä syystä ERTO ja ETRY laativat ETRYn jäsenistön kattavan, palkkatutkimukseen perustuvan toimistoalan palkkasuosituksen.

Toimistoalan palkkasuositus

ETRYn hallitus ja JÄTTI