PITO: Pienissä toimistoissa tai toimialoilla työskentelevät

Suurin osa ETRYn jäsenistä työskentelee pienillä toimialoilla. PITO-ryhmään kuuluvat jäsenet ovat usein myös osa ns. sopimuksettomia aloja. Sopimukseton ala tarkoittaa monia asioita kuten sitä, että työntekijöillä ei ole yleissitovaa työehtosopimusta eikä työnantaja välttämättä ole järjestäytynyt. Joskus toimistossa ei edes ole muita työntekijöitä. Tällöin työntekijöiden oma aktiivisuus on valttia, sillä ERTOn ja ETRYn jäseninä he voivat tukeutua ammattilaisten tietotaitoon ja neuvottelutaitoihin kun työpaikalla tehdään tärkeitä päätöksiä.

Suuri osa ETRYn jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Siitä syystä ERTO ja ETRY laativat ETRYn jäsenistön kattavan, palkkatutkimukseen perustuvan toimistoalan palkkasuosituksen.

Toimistoalan palkkasuositus

ETRYn hallitus ja PITO