VUOKRATYÖ: Vuokratyössä toimisto-, taloushallinto- tai IT-tehtävissä työskentelevät

Vuokratyö lisääntyy Suomessa kovaa vauhtia. Vuokratyöntekijät ovat ammattitaitoisia, joustavia, energisiä ihmisiä, jotka eivät pelkää muutosta, vaan nauttivat vaihtelevista työympäristöistä. Työskentely vuokratyöalalla vaatii myös erityisosaamista ja rohkeutta tarttua erilaisiin tehtäviin. Vuokratyötä tekevät ihmiset ovat itsenäisiä ja neuvokkaita, mutta joskus apu on tarpeen.

Vuokratyöaloilla toimisto-, taloushallinto- tai IT-tehtävissä työskentelevillä on yleissitova työehtosopimus, jonka toisena sopijapuolena on ammattiliittosi ERTO. Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava, vaikka työnantajasi ei olisikaan järjestäytynyt työnantajaliittoon. Työehtosopimuksessa on sovittu vuokratyöalan työsuhteiden vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista.

Oman alan työehtoihin voidaan vaikuttaa, mutta vain yhdessä. Ammattiliittosi tarjoaa sinulle nyt mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia samalla alalla työskentelevien kanssa. ERTO ja liiton jäsenyhdistys Erityistoimihenkilöt ETRY järjestävät tutustumis- ja edunvalvontatilaisuuksia.

Henkilöstöpalvelualan palkat ja työehtosopimus

ETRYn hallitus ja VUOKRATYÖ